Το Ε.ΣΥ.Ν στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας 2015