Φωτογραφικό Υλικό

Το Ε.ΣΥ.Ν στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας 2015
Το ΕΣΥΝ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας