Νομικοί Σύμβουλοι

Νομικοί Σύμβουλοι Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας :

Βιολέτη Δόξα

Πανοηλία Μαρία