Πρόσκληση για συνεδρίαση

# 06/03/2019

Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση και διενέργεια αρχαιρεσιών 

Σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του καταστατικού του ΕΣΥΝ και μετά το συμβούλιο μελών της 6ης Μαρτίου καλούνται όλες οι οικονομικά εντάξει οργανώσεις - μέλη, να μετέχουν στην τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει στις 6 Απριλίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30 π.μ., στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), Νίκης 4, Αθήνα - Σύνταγμα. Η γενική συνέλευση θα περιλαμβάνει τους ετήσιους διοικητικούς και οικονομικούς απολογισμούς και προυπολογισμούς και την ανάδειξη,  μετά από αρχαιρεσίες, των νέων οργάνων διοίκησης του ΕΣΥΝ. Υποψηφιότητες και δήλωσεις αντιπροσώπων θα αποστέλλονται και θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 5 Απριλίου στις 18.00 στα στοιχεία επικοινωνίας  του ΕΣΥΝ (email - fax).