Συνδεδεμένα μέλη

Το Ε.ΣΥ.Ν. έχει τρεις κατηγορίες οργανώσεων μελών: τακτικά, συνδεδεμένα και παρατηρητές. Τα μέλη του Ε.ΣΥ.Ν. είναι οργανώσεις νέων που αποδέχονται το Σύνταγμα της Ελλάδας, το δημοκρατικό χαρακτήρα του Πολιτεύματος και τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει επικυρώσει η Ελλάδα, διαθέτουν σωματειακή νομική μορφή και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Οι οργανώσεις που προωθούν ρατσιστικές ή ξενοφοβικές ιδέες, ή εν γένει ιδέες μίσους ή αποκλεισμού, ή έχουν δράση προς την κατεύθυνση της διασποράς των παραπάνω ιδεών, δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Ε.ΣΥ.Ν. Οι οργανώσεις με την ιδιότητα του συνδεδεμένου μέλους του Ε.ΣΥ.Ν.:

  • Είναι οργανώσεις νέων, νοούμενων ως τέτοιων εκείνων των οποίων το 50% τουλάχιστον των μελών τους είναι νέοι, ηλικίας κάτω των 35 ετών.
  • Έχουν κατατεθειμένο καταστατικό στο πρωτοδικείο, ή είναι νόμιμα δημοσιευμένο, στο οποίο να αναφέρεται ρητά ότι είναι οργανώσεις νέων. Οι νεολαίες των πολιτικών κομμάτων καλύπτονται στο σημείο αυτό από τα καταστατικά των κομμάτων τους και το Σύνταγμα της Ελλάδας.
  • Έχουν δημοκρατική διάρθρωση και να διοικούνται από αιρετά όργανα.
  • Είναι ανεξάρτητες οργανώσεις, δηλαδή δεν εξαρτώνται κατά τη λήψη των αποφάσεών τους από μητρικές ή άλλες οργανώσεις. Η ανεξαρτησία των κομματικών νεολαιών καλύπτεται από τις διατάξεις περί της ανεξαρτησίας των πολιτικών κομμάτων. Η συμμετοχή οργανώσεων σε διεθνή δίκτυα δεν αποτελεί κριτήριο εξάρτησης.
  • Τηρούν επίσημο και προσβάσιμο μητρώο μελών
  • Έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα έτος συνεχούς και διαπιστωμένης δραστηριότητας.

Οι οργανώσεις με την ιδιότητα του συνδεδεμένου μέλους του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας σήμερα είναι:

Α/Α

Οργάνωση

email

http://

39.

Εταιρεία Κοινωνικής και Οικολογικής Παρέμβασης

greenmv@techlink.gr

 

40.

Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης

enow@otenet.gr

 

41.

SAFIA

safiagr2000@yahoo.gr

 

42.

Π.Ε.Ε.Π. - Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας για το Περιβάλλον

1987@cvgpeep.gr

www.cvgpeep.gr

43.

YUASEC

info@yuasec.org

www.yuasec.org

44.

Αιμοπετάλιο

aimopetalio@med.uoa.gr

 

45.

Ίδρυμα Νεότητας Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

 

www.neotita.gr

46.

ELSA - Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών

elsa_ath@yahoo.gr

 

47.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδας

eypgreece@europe.com

 

48.

Πανελλήνια Συνομοσπονδία Τυφλών Ελλάδος – Γραμματεία Νεολαίας

 

 

 

 

49.

Σωματείο Εργαζομένων σε ΚΠΝ και ΜΚΟ Νεολαίας

 

 

 

 

50.

Όμιλος Νέων UNESCO Θεσσαλονίκης

 

 

 

 

51.

Πανελλήνιο Συμβούλιο Ποντιακού Ελληνισμού – Τμήμα Νεολαίας (*υπό αναίρεση)

 

 

 

 

52.

Νεολαία ΔΗΚΚΙ

210-5234288-9

 

53.

Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Ψυχολογίας

 

 

 

 www.gpsa.gr

54.

Κύτταρο Ενναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ)

 

 info@kean.gr

 

 www.kean.gr

55.

Σύλλογος Νέων Νομικών και Δικηγόρων

 

 

 

 

56.

ΕΣΔΗΝ - Ελληνική Σοσιαλιστική Δημοκρατική Νεολαία

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">esdin@yahoogroups.com

 

 

 

57

Ένωση Υδραίων Αποφοίτων και Σπουδαστών

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">gkoukoud@pspa.uoa.gr

 

 

58.

AEGEE

 aegee_ath@yahoo.com

 www.aegee-athina.gr

59.

Equal Society

 

 

 

 http://www.equalsociety.gr/

60.

'Ομιλος Νέων Επιστημόνων και Επαγγελματιών HU.M.A.N.S

 

http://humans.gr/

61.

Σύλλογος Αποφοίτων Πολιτικής Επιστήμης

 

 

62.

Επιμελητήριο Νέων Ελλάδος

 

 

63.

ΝΟΠΕΠΚ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">info@nopepk.org  

64.

AIESEC

info@aiesec.gr www.aiesec.gr
65.

Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Νομού Θεσσαλονίκης

epofth@yahoo.gr www.epofth.gr
66.

Σύλλογος Αποφοίτων Κοινωνικής Θεολογίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">  
67. Σύλλογος Erasmus+    
68. ΠΑΚ - Παρέμβαση για τον Ανθρωπισμό και τον Κοινωνισμό dagoumas@gmail.com  
69. Yes-Forum   www.yes-forum.com
70. Σύλλογος Νέων Γεωλόγων    
71. Make a Wish Foundation Ελλάδος This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">info@makeawish.gr https://makeawish.gr/en/
72. Emfasis Foundation This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">info@emfasisfoundation.org http://www.emfasisfoundation.org
73. Biopolitics International Organisation This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">info@biopolitics.gr http://biopolitics.gr/
74. Youth Enterpreneurship Club youthentrepreneurs2015@gmail.com http://youthentrepreneurship.club/
75. Σύλλογος Απανταχού Καρδιτσιωτών    
76. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού    
77. Colour Youth info@colouryouth.gr http://colouryouth.gr