Το ΕΣΥΝ κατα της ενδοσχολικής βίας

# 25/01/2013
Το ΕΣΥΝ κατα της ενδοσχολικής βίας

Η ενδοσχολική βία έχει αρχίσει να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις και στην Ελλάδα και θεωρείται πλέον κοινωνικό πρόβλημα.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το φαινόμενο είναι: "ενδοσχολική βία", "εκφοβισμός" και "θυματοποίηση". Ορίζουν μία κατάσταση κατα την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές απο συμμαθητές τους, εντός και εκτός σχολείου.

Δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις τα περιστατικά βίας και εκφοβισμού στα σχολεία δεν αντιμετωπίζονται κατάλληλα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας αποσιωπούνται διότι θεωρείται ότι εκθέτουν και στιγματίζουν τους θύτες, τα θύματα και το κύρος του σχολείου. Γενικά, παρατηρείται έλλειμα ενημέρωσης, περιορισμένη ευαισθητοποίηση και σχετική άγνοια για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος, καθώς και οι γονείς μιλούν ελάχιστα για το πρόβλημα με τα παιδιά τους, οι μαθητές-θύματα συχνά αντιδρούν με απόσυρση και αποφεύγουν να ζητήσουν βοήθεια από τους ενήλικες και τέλος οι εκπαιδευτικοί συζητούν ελάχιστα στην τάξη τις συμπεριφορές βίας και εκφοβισμού.

Για αυτόν το λόγο το ΕΣΥΝ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους νέους κατά του φαινομένου αυτού.

Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός έχει πολλές και σοβαρές επιπτώσεις τόσο στη σωματική και ψυχική υγεία όσο και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Για αυτό η συστηματική πρόληψη και η κατάλληλη αντιμετώπιση κάθε μορφής βία στο σχολείο είναι πολύ σημαντική.