Πρόγραμμα του ΕΣΥΝ κατά της ανεργίας των νέων

# 25/04/2013
Πρόγραμμα του ΕΣΥΝ κατά της ανεργίας των νέων

Το ΕΣΥΝ καλεί όλους τους νέους από 18-29 ετών με ενεργή κάρτα ανεργίας που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν για ένα (1) έτος σε επιχειρήσεις κοντά στον τόπο κατοικίας τους να αποστείλουν την παρακάτω φόρμα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη είτε στο fax του ΕΣΥΝ 210 5549342 είτε στο email μας secretariat@esyn.gr.

 

Σε ποιούς απευθύνεται;

  • Ηλικίες 18-29 ετών
  • Αποφοίτους Γυμνασίου, Λυκείου
  • Αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ / ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ
  • Κατόχους Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ
  • Εγγεγραμμένους σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις

 

Τι παρέχει;

  • Επιδοτούμενη κατάρτιση  80 ωρών με επιδότηση 5€/ώρα
  • 5μηνη επιδοτούμενη απασχόληση με 460€ το μήνα για τους αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ και 400€/μήνα για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 15/04/2013 και λήγει την 20/5/2013 και ώρα 24.00

Συνημμένα Αρχεία