Νομικοί Σύμβουλοι

Νομικοί Σύμβουλοι Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας :

Μπέκας Γεώργιος 6974417522

Χριστοδουλοπούλου Θωμαίς 6936112894

Τηλ: 2105548340, Fax: 2105549342