Το Ε.ΣΥ.Ν στο πανευρωπαϊκό συνέδριο Europe Goes Local 17-19 Μαïου

# 19/05/2022
Το Ε.ΣΥ.Ν στο πανευρωπαϊκό συνέδριο Europe Goes Local 17-19 Μαïου

Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας - Hellenic National Youth Council (ΕΣΥΝ) Εκπροσωπήθηκε από τον αντιπρόεδρο Stelios Maridakis στο πανευρωπαϊκό συνέδριο Europe Goes Local μετά από πρόσκληση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για να ανταλλάξουμε ιδέες και καλές πρακτικές για προγράμματα που αφορούν τη νεολαία!