Το Ε.ΣΥ.Ν στην Διαδικτυακή συνάντηση της Εθνικής ομάδας διαλόγου του Υπουργείου παιδείας.

# 11/11/2021
Το Ε.ΣΥ.Ν στην Διαδικτυακή συνάντηση της Εθνικής ομάδας διαλόγου του Υπουργείου παιδείας.

Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας με γνώμονα το συμφέρον των νέων, πήρε μέρος στην Διαδικτυακή συνάντηση της Εθνικής ομάδας διαλόγου του Υπουργείου παιδείας. Ανταλλάξαμε απόψεις και συζητήσαμε τα θέματα που απασχολούν τους νέους. Καταθέσαμε προτάσεις για τη διαμόρφωση νέων δράσεων και πολιτικών στην νέα πραγματικότητα του κορονοϊού.