Το Ε.ΣΥ.Ν στην 9η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών

# 10/03/2022
Το Ε.ΣΥ.Ν στην 9η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών

Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας της Ελλάδος παρευρέθηκε στην 9η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών European Committee of the Regions στη Μασσαλία στις 3-4 Μαρτίου 2022, όπου δόθηκε μεγάλο βήμα σε νέους και νέες που δραστηριοποιούνται πολιτικά και συμβάλλουν στις αλλαγές των τοπικών κοινωνιών. Στέλνοντας πρωτίστως ένα σαφές και ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης προς τον λαό της Ουκρανίας, συζητήσαμε τους πιθανούς τρόπους υποστήριξης μας προς τις ουκρανικές τοπικές διοικήσεις, αλλά και τους απλούς πολίτες μέσω υλοποίησης διασυνοριακών δράσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης ζητήματα που απασχολούν τους δήμους και τις περιφέρειες - όπως η χρηματοδότηση, η πράσινη οικονομία και η συνοχή - καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και συνεργασίας των τοπικών κοινωνιών της ΕΕ. Με περισσότερους από 2000 εκπροσώπους περιφερειακών και τοπικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί και της Ελλάδας ανταλλάξαμε ιδέες, εμπειρίες και καλές πρακτικές για τις πόλεις και τις κοινότητές μας.