«Το Ε.ΣΥ.Ν. ορίζεται επικεφαλής συντονισμού της Εθνικής Ομάδας Διαλόγου»

# 19/08/2020
«Το Ε.ΣΥ.Ν. ορίζεται επικεφαλής συντονισμού της Εθνικής Ομάδας Διαλόγου»

Αθήνα, 19/8/2020

 

«Το Ε.ΣΥ.Ν. ορίζεται επικεφαλής συντονισμού της Εθνικής Ομάδας Διαλόγου»

 

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης «Διάλογος της Ε.Ε. με τους Νέους - EU Youth Dialogue», η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως με απόφασή της ορίζει ως επικεφαλής συντονισμού της Εθνικής Ομάδας Διαλόγου, το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.).

Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Ν. κ. Αρμόδιος Δρίκος δήλωσε ότι αυτή η απόφαση είναι μεγάλη τιμή και τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό οι νέοι της χώρας μας να λάβουν μέρος στον Διάλογο της Ε.Ε. προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις, να εκφράσουν τα ενδιαφέροντα τους και τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Η δράση αυτή έχει στόχο την συγκέντρωση ιδεών μέσα από την ματιά των νέων προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό της εθνικής και ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα της νεολαίας.

 

Λίγα Λόγια για το Διάλογο της ΕΕ με τους Νέους (EU Youth Dialogue) :

Ο Διάλογος της ΕΕ με τους Νέους (EU Youth Dialogue) είναι μια ευρωπαϊκή συμμετοχική διαδικασία που επιτρέπει στους νέους Ευρωπαίους να συζητούν θέματα της νεανικής ατζέντας με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και έτσι να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της νεολαίας.

Τα βασικά θέματα και οι στόχοι του Διαλόγου καθορίζονται από τους Υπουργούς Νεολαίας της ΕΕ, ενώ οι Εθνικές Ομάδες Διαλόγου (Ε.Ο.Δ.) υποστηρίζουν το διάλογο για τη νεολαία σε κάθε εθνικό επίπεδο, οργανώνουν εθνικές διαβουλεύσεις και δραστηριότητες, προκειμένου να εμπλέξουν ενεργά τους νέους στη διαδικασία αυτή.

Έμφαση δίνεται στη δημιουργία εργαλείων για τη συμμετοχή μη οργανωμένων νέων και νέων που κατοικούν εκτός των αστικών κέντρων.

Ο Διάλογος της ΕΕ με τους Νέους οργανώνεται σε κύκλους εργασίας 18 μηνών, οι οποίοι διατρέχουν 3 Προεδρίες χωρών μελών στην ΕΕ.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Διάλογο της ΕΕ μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω συνημμένα αρχεία.