Συνεργασία Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

# 10/02/2020
Συνεργασία Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας ξεκινά μια νέα συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Η συνεργασία αυτή βασίζεται σε κοινές αξίες, κοινό όραμα και τοποθετεί τους νέους στο επίκεντρο του διαλόγου για το μέλλον της χώρας.

Οι προγραμματικοί στόχοι της συνεργασίας συνοψίζονται στην εμβάθυνση των σχέσεων και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων, στη διαμόρφωση κοινών στρατηγικών και συνεργασιών και στην προώθηση αμοιβαίας γνωριμίας και κατανόησης.

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας κ. Αρμόδιος Δρίκος δήλωσε ότι με την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας και Κατανόησης, ξεκινά και τυπικά η από κοινού υλοποίηση πρωτοβουλιών και ιδεών των οργανώσεων με σκοπό την επιτυχή υποστήριξη όλων των νέων της χώρας.