«Συμβούλιο της Ευρώπης: Πρόσκληση για συμμετοχή σε σεμινάριο για την Τεχνητή Νοημοσύνη»

# 10/10/2020
«Συμβούλιο της Ευρώπης: Πρόσκληση για συμμετοχή σε σεμινάριο για την Τεχνητή Νοημοσύνη»

Στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας, το Συμβούλιο της Ευρώπης διοργανώνει σεμινάριο στις 24-27 Νοεμβρίου 2020 στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεότητας στο Στρασβούργο με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence).

Το εν θέματι σεμινάριο διεξάγεται με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ανασκόπηση του ρόλου της Νεολαίας σε σχέση με την διαμόρφωση πολιτικών που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και την διασφάλιση των δημοκρατικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων των νέων στο πλαίσιο του διαλόγου για
την Τεχνητή Νοημοσύνη.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους 16-30 ετών, προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους συμμετέχοντες κάτω των 25 ετών (εξαιρέσεις είναι πιθανές). Η γλώσσα εργασίας κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι η Αγγλική. Τα έξοδα συμμετοχής στο σεμινάριο καλύπτονται σύμφωνα με τους κανονισμούς του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την δια ζώσης παρουσία 25 συμμετεχόντων και 30 συμμετεχόντων διαδικτυακά.

Σε περίπτωση μέτρων απαγόρευσης μετακίνησης λόγω της πανδημίας του Covid-19, το σεμινάριο θα διεξαχθεί αποκλειστικά διαδικτυακά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2020: https://youthhapplications.coe.int.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο eyc.programme@coe.int