Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση και διενέργεια αρχαιρεσιών

# 21/05/2021
Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση και διενέργεια αρχαιρεσιών

Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση και διενέργεια αρχαιρεσιών 

Σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του καταστατικού του Ε.ΣΥ.Ν. και μετά το συμβούλιο μελών της 20ης Μαίου καλούνται όλες οι οικονομικά εντάξει οργανώσεις - μέλη, να μετέχουν στην τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει στις 23 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ., διαδικτυακά μέσω ειδικής πλατφόρμας και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου. 

Η γενική συνέλευση θα περιλαμβάνει τους ετήσιους διοικητικούς και οικονομικούς απολογισμούς και προϋπολογισμούς και την ανάδειξη,  μετά από τις αρχαιρεσίες των νέων οργάνων διοίκησης του Ε.ΣΥ.Ν.

Υποψηφιότητες και δήλωσεις αντιπροσώπων θα αποστέλλονται και θα γίνονται δεκτές μέχρι την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021, στις 24.00 στα στοιχεία επικοινωνίας  του ΕΣΥΝ (email - fax).