ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ"

# 03/09/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ"

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης στο παρακάτω συνημμένο αρχείο:

Συνημμένα Αρχεία