Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΟΗΕ για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας

# 03/05/2011
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΟΗΕ για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΟΗΕ για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας

Αγαπητοί Φίλοι και Συνάδελφοι,

Όπως κάθε χρόνο, η Υπηρεσία Ενημέρωσης του ΟΗΕ στη Γενεύη (UNIS) διοργανώνει και φέτος εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας τριών εβδομάδων για μεταπτυχιακούς φοιτητές (Master) ηλικίας 23 -35 ετών.

Το φετινό 49ο Graduate Study Programme (GSP) θα πραγματοποιηθεί στο Παλάτι των Εθνών στη Γενεύη από 4 - 22 Ιουλίου 2011 με θέμα «Το έργο των Ηνωμένων Εθνών για την υλοποίηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας: Επιτυχίες και Προκλήσεις.»

Σας παρακαλούμε θερμά για την ενημέρωση των φοιτητών σας και όσων άλλων πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του εντύπου αίτησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο:

 http://www.unric.org/el/index.php/-latest-news/26569--4-22-2001-

Για πληροφορίες από το ΕΣΥΝ
ksakalaktsioglou@gmail.com, Σακαλατσιόγλου Κώστας, Αντιπρόεδρος Διεθνών