Νέα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή καταρτιζόμενων Πράξης «EduTοurism - Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» με MIS 5050713

# 03/03/2023
Νέα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή καταρτιζόμενων Πράξης «EduTοurism - Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» με MIS 5050713

Πρόσκληση 1/2023 H Πράξη «Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» με ακρωνύμιο «EduTοurism» και MIS 5050713 υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Οι εκπαιδευτικές δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης θα δημιουργήσουν έναν σύνολο εκπαιδευτών και στελεχών στην εκπαιδευτική κοινότητα των περιοχών παρέμβασης, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως πυρήνες περαιτέρω ενημέρωσης και εκπαίδευσης επιπλέον στελεχών, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές ισχύος στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού τουρισμού και της μακροχρόνιας εκμετάλλευσης των θετικών αποτελεσμάτων της Πράξης. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πραγματοποιηθούν οκτώ (8) προγράμματα κατάρτισης για εκπαιδευτές και επτά (7) προγράμματα κατάρτισης για επαγγελματίες τουρισμού. Οι θεματικές ενότητες σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση του εκπαιδευτικού τουρισμού στις περιοχές παρέμβασης. Μετά το πέρας της κατάρτισης το σύνολο των καταρτιζόμενων θα λάβουν μία (1) βεβαίωση παρακολούθησης για κάθε μία από τις εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν επιτυχώς. Δίδεται η δυνατότητα πιστοποίησης για τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες, κατόπιν εξετάσεων, με τίτλο «Στέλεχος Επιχειρήσεων Θεματικού Τουρισμού». Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι υποβάλλοντας την ηλεκτρονική αίτηση στον παρακάτω σύνδεσμο, https://edutourism-project.eu/ καλούνται να επιλέξουν με σειρά προτεραιότητας τις εκπαιδευτικές ενότητες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, βάσει των οποίων θα διαμορφωθούν τα οριστικά προγράμματα κατάρτισης. Τα προγράμματα εκπαίδευσης απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες τουρισμού και εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ηλικίας, εργασιακής κατάστασης, φύλου, καταγωγής. Η συμμετοχή στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης είναι ΔΩΡΕΑΝ και οι συμμετέχοντες δεν λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα. Δίδεται προτεραιότητα σε όσους ανήκουν στην περιοχή παρέμβασης (Κρήτη) του Προγράμματος «Interreg VA Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».