Η πρώτη συνεδρίαση του ΕΓΙΝ στην Θεσσαλονίκη

# 13/09/2021
Η πρώτη συνεδρίαση του ΕΓΙΝ στην Θεσσαλονίκη

Στην πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας (ΕΓΙΝ) στις 6 και 7.9.2021 παρευρέθηκε ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν) κ. Δρίκος Αρμόδιος συνοδευόμενος από τον γραμματέα του Ε.ΣΥ.Ν κ. Ρόκα Κωνσταντίνο. Η συνεδρίαση έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη στο The Excelsior Hotel Thessaloniki.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές προγραμμάτων που αφορούν τις ανταλλαγές των νέων ιδιωτικών και δημοσίων φορέων καθώς και η χρηματοδότηση τους.

Στόχος των εν λόγω προγραμμάτων είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων των νέων ως προς την ανάδειξη της προσωπικότητας τους, την διεύρυνση των γλωσσικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων και η εξασφάλιση της εταιρικής συνεργασίας ώστε να επιτευχθεί μελλοντικά μια μόνιμη συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών.