Εκδήλωση της Εθνικής Ομάδας Διαλόγου στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 30/10/20

# 26/10/2020
Εκδήλωση της Εθνικής Ομάδας Διαλόγου στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 30/10/20
Πρόσκληση
 
Η Εθνική Ομάδα Διαλόγου που λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Διάλογος της Ε.Ε. με τους Νέους» οργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Η συμμετοχή των νέων σε τοπικό επίπεδο, καλές πρακτικές από τη λειτουργία Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας».
 
Η εκδήλωση έχει ως στόχο την ενημέρωση δήμων και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, σχημάτων της κοινωνίας των πολιτών, νεανικών πρωτοβουλιών που δραστηριοποιούνται τοπικά και μεμονωμένων νέων και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 16:00 – 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου 1, Θεσσαλονίκη 546 40.
 
Λόγω της πανδημίας θα υπάρξει περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων που θα μπορούν με φυσική παρουσία να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.
 
Θα μπορούν όμως όλοι οι ενδιαφερόμενοι να την παρακολουθήσουν μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.
Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία θα πρέπει να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Όλγα Παυλίδου στο opavlidou@minedu.gov.gr με το οποίο θα δηλώνουν το ονοματεπώνυμο και το φορέα που εκπροσωπούν.
Στην κατηγορία αυτή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
 
Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ψηφιακά θα πρέπει να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Μαρία Μποτκάρου στο mmpotkarou@minedu.gov.gr με το οποίο θα δηλώνουν το ονοματεπώνυμο και το φορέα που εκπροσωπούν για να λάβουν το σύνδεσμο για τη σύνδεσή τους στην εκδήλωση μέσω της πλατφόρμας Webex.
 
Συνημμένα αρχεία:
1) Πρόσκληση και 2) Πρόγραμμα της εκδήλωσης