Το Ε.ΣΥ.Ν. στις Βρυξέλλες για την μετανάστευση

# 03/05/2011
Το Ε.ΣΥ.Ν. στις Βρυξέλλες για την μετανάστευση

Μία ακόμη πολύ κάλη παρουσία είχε το Ελληνικό Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας στις Βρυξέλλες μετέχοντες στην Ευρωπαική συζήτηση για την μετανάστευση. Ανταλλάσοντας απόψεις και διαμορφώνοντας γνώμες με τους εκπροσώπους των άλλων φορέων που μετείχαν, η ομάδα εργασίας  συμφώνησε στη δημιουργία νεανικής πολιτικής γύρω από το συγκεκριμένο θέμα που θα εδράζεται, στην πολυπολιτισμικότητα, την ελεύθερη διακίνηση των νέων και της έκφρασης τους, τη χάραξη εθνικών πολιτικών μετανάστευσης και την νομιμοποίηση τους.