Το ΕΣΥΝ πρωταγωνιστεί στις Βρυξέλλες

# 26/05/2011
Το ΕΣΥΝ πρωταγωνιστεί στις Βρυξέλλες

Άτυπη Εκπαίδευση (Non Formal Education) 18-19 Απριλίου Βέλγιο-Βρυξέλλες.

Ο βασικός σκοπός της συνάντησης ήταν η προώθηση της Άτυπης εκπαίδευσης και η αναγνώριση της από τους επίσημους φορείς κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι τρόποι και η ποσότητα του lobbing που θα γίνει σε Τοπικό, Εθνικό και Διεθνή επίπεδο με σκοπό την αναγνώριση του, κριτήρια αξιολόγησης ποιότητας και δημιουργία ενός δικτύου με έμπειρους facilitators με σκοπό τη βέλτιστη ποιότητα σεμιναρίων/εκπαιδεύσεων.