Συμμετοχή του Ε.ΣΥ.Ν. στο International Youth Forum- Dialogue 2019

# 22/11/2019
Συμμετοχή του Ε.ΣΥ.Ν. στο International Youth Forum- Dialogue 2019

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τετραήμερο συνέδριο International Youth Forum - Dialogue 2019 στο Μπατούμι της Γεωργίας, μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Ατζαρίας προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, διαμέσου της διπλωματικής οδού,  στο οποίο η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, φροντίζοντας να ακουστούν οι ιδέες, οι απόψεις και τα προβλήματα των νέων.

Στο ¨International Youth Forum - Dialogue 2019¨ έλαβαν μέρος αντιπρόσωποι από είκοσι (20) χώρες του κόσμου, οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις υπάρχουσες πολιτικές της νεολαίας καθώς επίσης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στις χώρες τους, δίνοντας έμφαση στην επαγγελματική εμπειρία και την ανεργία.

Στο συνέδριο επίσης μίλησε ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Ατζαρίας, Mr Tornike Rijvadze, ο οποίος τόνισε ποσό σημαντικό είναι για την Ατζαρία και για την Ευρώπη γενικά, να δίνεται η ευκαιρία στους νέους ανθρώπους να έρχονται σε επαφή και να μοιράζονται τα προβλήματα τις ανησυχίες τους.