Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών

# 05/06/2011
Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών

Ενημέρωση για ανοιχτή πρόσκληση Διαχειριστικής επάρκειας…..Υπουργείου εργασίας Μετά τη κινητοποίηση που έχουμε προκαλέσει σε όλα τα Περιφερικά Παρατηρητήρια της χώρας για την απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας των Μη Κερδοσκοπικών φορέων ανακαλύψαμε ότι εκτός από το «υπουργείο Υγείας που ως γνωστόν έχει ανοικτή πρόσκληση μέχρι τις 30 Ιουνίου, υπάρχει ανοικτή πρόσκληση και στο υπουργείου εργασίας.

Ανοικτή πρόσκληση που κατά παράβαση του νόμου για την «διαύγεια» της δημοσίας διοίκησης δεν έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Το πρόβλημα είναι σοβαρό και το Παρατηρητήριο θα προχωρήσει και επίσημη καταγγελία. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας μπορούν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες..δημοσιεουμε παρακάτω την πρόσκληση..Ενημερωθείτε για την δραστηριότητα του Πανελληνίου ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΚΠ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ.

http://www.oikosocial.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=444%3A-a-&catid=62%3A2011-04-13-07-18-59&Itemid=114 τηλ 2108226562