Ορισμός Νομικών Συμβούλων Ε.ΣΥ.Ν.

# 07/09/2021
Ορισμός Νομικών Συμβούλων Ε.ΣΥ.Ν.

                                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μετά από ομόφωνη απόφαση του προέδρου του Ε.ΣΥ.Ν κ. Δρίκου Αρμόδιου και του Δ.Σ ορίζονται ως νομικοί σύμβουλοι η κα Βιολέτη Δόξα πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 2011 με αριθμό μητρώου Δ.Σ.Α 33343 και η κα Πανοηλία Μαρία πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ασκούμενη δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Οι προαναφερθείσες θα μας παρέχουν νομικές συμβουλές και θα μας εκπροσωπήσουν σε νομικά θέματα.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Ν

ΔΡΙΚΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ

 

Συνημμένα Αρχεία