Νησίδες Ποιότητας 2011

# 08/06/2011
Νησίδες Ποιότητας 2011

ΕΙΣΤΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ;

ΑΣΧΟΛΕΙΣΘΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΤΗΝ ΠΟΛΗ Η’ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ;

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ !

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ


Η «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» και το  «ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ» προκηρύσσουν τον πανελλήνιο διαγωνισμό «ΝΗΣΙΔΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2011» ο οποίος αποτελεί τον  έκτο κατά σειρά διαγωνισμό των Νησίδων Ποιότητος.

Μέσα από μια αντικειμενική, προκαθορισμένη και διαφανή διαδικασία, επιλέγονται οι ομάδες εκείνες που δεν είναι ακόμα ευρύτερα γνωστές, αλλά προσφέρουν εθελοντικό έργο ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν και ως δημιουργικά πρότυπα για την Κοινωνία και ειδικότερα για τη νέα γενιά.

Ύψιστη αναγνώριση αποτελεί η επίδοση των βραβείων δια χειρός του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Με βάση τα πιο πάνω, π ρ ο σ κ α λ ο ύ ν τα ι :

οι Εθελοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις -εφεξής «MKO»-, καθώς και οι οργανωμένες ομάδες συλλογικής δράσης πολιτών που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και δραστηριοποιούνται στους τομείς φυσικού, πολιτιστικού ή κοινωνικού περιβάλλοντος, στην προώθηση της ισότητας των φύλων, της ισότητας ευκαιριών, καθώς και στην προώθηση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να υποβάλουν αίτηση με την περιγραφή της δράσης τους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιες ομάδες, είναι οι εξής:

1. Δραστηριότητα συλλογική

 2. Δραστηριότητα ποιότητας και διάρκειας

3. Δραστηριότητα μη κρατική και μη κερδοσκοπική

4. Δραστηριότητα καινοτόμος

5. Δραστηριότητα μη ευρέως γνωστή

ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  υποψηφιοτήτων λήγει την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011.

Οι υποψηφιότητες σε διακριτό φάκελο μπορούν να υποβληθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στα γραφεία της Κίνησης Πολιτών, στην παρακάτω διεύθυνση. Στην περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα πρέπει το υπογεγραμμένο πρωτότυπο αυτής να είναι στη διάθεση της Κίνησης Πολιτών.

Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία

Για τον Διαγωνισμό «Νησίδες Ποιότητας 2011»

Ευφρονίου 5-7, 116 34 Αθήνα

Για συμπληρωματικές πληροφορίες Κυρία Ορέττα Σταυροπούλου

www.kinisipoliton.gr  e-mail: kinpol@otenet.gr

Τ:.2107220063, F:2107220475

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων θα διενεργηθεί από την Ελλανόδικη Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τους :

ΠΡΟΕΔΡΟ

Στέφανο Γερουλάνο, Καθηγητή Χειρουργικής και τ.Ιστορίας Ιατρικής