Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

# 01/06/2011
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Σας αποστέλλουμε την περίληψη της προκήρυξης του  Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό Έτος 2011-12.  Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην Ιστοσελίδα  του Τμήματος  : http://dsep.uop.gr/

Με την παράκληση να προωθηθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο.        

Γραμματεία Mεταπτυχιακών Σπουδών

Τηλ: 27410-74992,3

Φαξ: 27410-74990

e-mail : pms-secr@uop.gr