Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μελών Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, 20 Μαΐου 2021

# 20/04/2021
Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μελών Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, 20 Μαΐου 2021

Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μελών Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, 20 Μαΐου 2021

 

Θέματα:

1) Απολογισμός δράσεων του Συμβουλίου στο Εσωτερικό

2) Απολογισμός δράσεων του Συμβουλίου στο Εξωτερικό

3) Προγραμματισμός δράσεων και συνεργιών

4) Προγραμματισμός διεξαγωγής εκλογών ανάδειξης νέων οργάνων Ε.ΣΥ.Ν.

5) Λοιπές ανακοινώσεις - Συζήτηση

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΛΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΙΟΥ 2021 ΩΡΑ 8:00 M.M. , ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ