Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

# 13/12/2018
Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Γράφει ο
Δρίκος Αρμόδιος
Ειδ/νος Καρδιολόγος, 
MD. M.S.c. Ph.D.
Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας


Ο ρόλος των γονέων στην πραγματικότητα είναι ο δυσκολότερος τον οποίον καλείται να ενσαρκώσει ο άνθρωπος κάποια στιγμή στην διάρκεια της ζωής του. Ένας ρόλος που αποτελεί κομμάτι της φύσης του ανθρώπου από την μία, άλλα από την άλλη φέρει πολλές και σύνθετες δυσκολίες. Πώς όμως ο κάθε γονέας απαντά στις σύνθετες αυτές δυσκολίες που προκύπτουν; Ποια είναι η γονική τακτική που ακολουθεί για την διαπαιδαγώγηση του παιδιού του;

Από μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι η κριτική αποτελεί μία από τις πιο επικίνδυνες τακτικές που δημιουργούν ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στην ψυχολογία των ανθρώπων, πόσο μάλλον των νέων - παιδιών. Συχνότερα η κριτική των γονέων προς τους νέους - παιδιά έχει ως απώτερο σκοπό να τα συνετίσει και να τα συμβουλέψει όμως τα αποτελέσματα συνήθως είναι τραυματικά. Ως μέθοδος, δημιουργεί στον ίδιο τους τον εαυτό μια εικόνα γεμάτη αρνητισμό, αναδύει αμφιβολίες και μειονεξία.

Η διαρκώς ασκούμενη αρνητική κριτική είναι δυνατόν να επιφέρει την έλλειψη αυτοεκτίμησης στην ψυχοσύνθεση του ανήλικου - νέου και να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στην εξελικτική πορεία της ζωής του. Αυτό συμβαίνει διότι το παιδί δεν έχει την ανάλογη συναισθηματική ωρίμανση ,ούτε την γνωστική ανάπτυξη ώστε να αποστασιοποιηθεί από την κριτική και να την διαχειριστεί με θετικό προς τον εαυτό του τρόπο. Από την στιγμή λοιπόν που ο νέος έιτε το παιδί νιώσει ‘’ανίκανο’’ θα δυσκολευτεί και θα δυστυχήσει σε κάθε τομέα της ζωής του. Να κάνουμε εδώ και μια πιο συγκεκριμένη αναφορά και στο είδος της κριτικής όπου εμπεριέχεται το στοιχείο της σύγκρισης ,η οποία αναπτύσσει σε μεγάλο βαθμό τα συναισθήματα της ζήλιας και συμπλέγματα κατωτερότητας στο άτομο.

Το κλειδί για την αποφυγή της κρητικής συμπεριφοράς των γονέων απέναντι στα παιδιά – στους νέους είναι ο εποικοδομητικός διάλογος και η επικοινωνία, μέσα ανεκτίμητης αξίας καθώς καλλιεργούν τον σεβασμό και ανάγουν τα πανανθρώπινα δικαιώματα της ελευθερίας και της ισότητας των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, η απουσία τους από τις σχέσεις γονέων και παιδιών αναπτύσσει την μεταξύ τους απομάκρυνση ,τον δογματισμό ,την αδιαφορία και την αυθαιρεσία.

Τα παιδιά αναζητούν την επιβράβευση από τους γονείς τους ,εφόσον αποτελεί την κινητήρια δύναμη στην διαδικασία διαμόρφωσης της ψυχικής ισορροπίας και της προσωπικότητας τους. Τα βοηθά να θέσουν όλο και υψηλότερους στόχους και να προσδιορίσουν τον εαυτό τους μέσα στον χωροχρόνο ως μοναδικές οντότητες που φέρουν την δική τους προσωπική αξία. Ακόμη και στην αποτυχία οι γονείς θα πρέπει να διατηρούν στάση θετική ώστε να εμψυχώνουν τα παιδιά, τους νέους για να μην εγκαταλείπουν την προσπάθεια και να κατανοήσουν ότι και οι αποτυχίες είναι μέρος της ζωής τους και πρέπει να τα καθιστούν δυνατότερα και όχι ηττοπαθή .Να τους εξηγούν ότι ο προσωπικός αγώνας και η προσπάθεια διαμορφώνουν ισχυρούς χαραχτήρες και ευέλικτους απέναντι στις δυσκολίες ,ανθεκτικούς και επιτυχημένους σε βάθος χρόνου.

 Οι γονείς αποτελούν πρότυπα συμπεριφοράς για τα παιδιά τους, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στο αποτέλεσμα της διαπαιδαγώγησης που λαμβάνουν από εκείνους. Είναι οι πρώτοι διδάσκοντες από τα αρχικά στάδια της ζωής τους σε θέματα οριοθέτησης τους μέσα στην κοινωνική ομάδα (πρώτα στην οικογένεια), επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους ανθρώπους όπως και σε ζητήματα διαμόρφωσης των στόχων τους και στους τρόπους επίτευξης αυτών. Ο ρόλος τους πρέπει να κινείται ανάμεσα στον έλεγχο και στην αυτονομία του παιδιού – του νέου πάντα μέσα στα όρια της δικαιωματικής ελευθερίας και του σεβασμού του ,συμπεριφορά την οποία θα ενστερνιστεί ο νέος και θα την εφαρμόσει με την σειρά του στις διαπροσωπικές σχέσεις του και θα συμβάλλει στην ισορροπία και την ολοκλήρωση του ως προσωπικότητας.