Εθελοντισμός και κοινωνικές οργανώσεις

# 23/06/2011
Εθελοντισμός και κοινωνικές οργανώσεις

Εθελοντισμός και κοινωνικές οργανώσεις

Η σημασία τους στις σημερινές προκλήσεις.  Ανάγκη νέων πολιτικών και στρατηγικών  με την ευκαιρία του 2011: Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού  το Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011, ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αμαλίας 8, Αθήνα

Εισηγήσεις:
Νίκος Γιαννής
Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών


Κλεάνθης Συρακούλης
Καθηγητής Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. Λάρισας


Θα ακολουθήσει διάλογος με παρεμβάσεις εκπροσώπων φορέων

Για επιβεβαίωση – συμμετοχή: Τηλ. 210.3625305/210.3623315
Email address: r.kratsa@parliament.gr