Το ΕΣΥΝ στη Γενική Συνέλευση Μελών του European Youth Forum

# 26/05/2011
Το ΕΣΥΝ στη Γενική Συνέλευση Μελών του European Youth Forum

5 έως 8 Μαΐου 2011 YFJ (European Youth Forum)

Γενική Συνέλευση Μελών (GA) - Αμβέρσα, Βέλγιο

Πραγματοποιείτε 2 φορές τον χρόνο και σαν στόχο έχει την αξιολόγηση των πεπραγμένων και τον προγραμματισμό του επόμενου έτους / υπόλοιπου έτους. Τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν η αξιολόγηση των πεπραγμένων, και η στοχοπροσύλωση της περιόδου 2011 - 2012. Επίσης το οικονομικό πλάνο 2013 - 2018, η πρόοδος του NFE (Non Formal Education) και η ένταξη της NAYORA (National Assembly of Youth Organisations of the Republic of Azerbaijan) στο Forum. Το ΕΣΥΝ εκπροσωπήθηκε δια του αντιπροέδρου του εξωτερικών κ. Σακαλατσιογλού Κων/νο.