Προκηρύχθηκε το ειδικό καθεστώς ενίσχυσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ των ΝΕΩΝ

# 04/07/2011
Προκηρύχθηκε το ειδικό καθεστώς ενίσχυσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ των ΝΕΩΝ

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011

Προκηρύχθηκε το ειδικό καθεστώς ενίσχυσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ των ΝΕΩΝ, στα πλαίσια του νέου Επενδυτικού Νόμου 3908/2011.

Οι επενδυτές μπορούν από 01/07/2011 και μέχρι τις 31/08/2011να υποβάλουν τα επενδυτικά τους σχέδια για υπαγωγή στο παραπάνω καθεστώς ενίσχυσης καταρχάς ηλεκτρονικά, μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων:
www.mindev.gov.gr,
www.startupgreece.gov.gr
www.ependyseis.gr
και  κατόπιν σε έντυπη μορφή, στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών που λειτουργούν στην Επικράτεια.
Συνημμένες παρατίθενται  Γενικές Πληροφορίες για τα βασικά θέματα περιεχομένου επενδυτικών σχεδίων, ειδών και όρων ενίσχυσης,  υποβολής και αξιολόγησης επενδύσεων, καταβολής ενισχύσεων κ.α., που ρυθμίστηκαν μέσω της σχετικής Προκήρυξης  >>>download.