Διοργάνωση του 4ου Ελληνογερμανικού Φόρουμ Νεολαίας 2020

# 12/12/2019
Διοργάνωση του 4ου Ελληνογερμανικού Φόρουμ Νεολαίας 2020

   Στο Μόναχο της Γερμανίας έλαβαν χώρα οι διεργασίες για τη διοργάνωση του 4ου Ελληνογερμανικού Φόρουμ Νεολαίας 2020 και την ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας.

 

  Μεταξύ των προγραμμάτων της συνεργασίας στον τομέα της Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, βρίσκεται και η διμερής προσέγγιση των Εθνικών Συμβουλίων Νεολαίας Ελλάδας και Γερμανίας. Οι αντιπρόσωποι παρουσίασαν τις δραστηριότητες των μελών τους σε Ελλάδα και Γερμανία, συζήτησαν και αξιολόγησαν τις δράσεις στις Ελληνογερμανικές ανταλλαγές Νέων και Συμβούλων Νέων. Επίσης, συζητήθηκαν τα βήματα του σχεδιασμού της συνεργασίας για το 2020.

  Στα πλαίσιο της συνεργασίας, προγραμματίστηκε, μεταξύ άλλων, η διοργάνωση δράσης τεσσάρων (4) ημερών για την διμερή προσέγγιση των Εθνικών Συμβουλίων Νεολαίας της Ελλάδας και της Γερμανίας, το φθινόπωρο του 2020 στην Ελλάδα.

  Στις παραπάνω διεργασίες, από τις 9 μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2019, το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κ. Αρμόδιο Δρίκο και τον Αντιπρόεδρο κ. Γιάννη Δελακουρίδη.