Διαχειριστική επάρκεια για μη κερδοσκοπικούς φορείς

# 28/05/2011
Διαχειριστική επάρκεια για μη κερδοσκοπικούς φορείς

Ενημέρωση από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.

για την απόκτηση “διαχειριστικής επάρκειας  για μη κερδοσκοπικούς φορείς

Web site:  www.oikosocial.gr

E-mail: anadrash@otenet.gr Τηλ.: 2108226562

Το ζήτημα της “Διαχειριστικής Επάρκειας” για τους μη κερδοσκοπικούς φορείς είναι “κλειδί” για να μπουν στα επιδοτούμενα προγράμματα συνεργασίας με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στα πλαίσια της Κοινωνικής Οικονομίας.

Η διαχειριστική επάρκεια και η πιστοποίηση είναι επίσης απαραίτητες προϋποθέσεις για τα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας για την δια βίου μάθηση.

Οι ίδιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητες και για τις αναμενόμενες προκηρύξεις από τις περιφέρειες.

Εντούτοις, αυτή την περίοδο στις περισσότερες περιφέρειες δεν υπάρχουν Μητρώα και ανοικτές προσκλήσεις και είναι απαραίτητο τα τοπικά παρατηρητήρια να πιέσουν για να λυθεί το πρόβλημα.