2ο EU Youth Conference του 9ου Κύκλου του Διαλόγου της ΕΕ -Πράγα

# 23/09/2022
2ο EU Youth Conference του 9ου Κύκλου του Διαλόγου της ΕΕ -Πράγα

 Το Εθνικό συμβούλιο Νεολαίας της Ελλάδος (ΕΣΥΝ) συμμετείχε στο 2ο EU Youth Conference του 9ου Κύκλου του Διαλόγου της ΕΕ για τη Νεολαία το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Πράγα υπό την Προεδρία της Τσεχίας.

 Σκοπός του EU Youth Conference ήταν να εμπλέξει τους νέους/τις νέες και τους/τις υπευθύνους χάραξης πολιτικής σε έναν εποικοδομητικό διάλογο, με στόχο την καθιέρωση καλών πρακτικών με στόχο τη δημιουργία Κοινωνιών Χωρίς Αποκλεισμούς (Ευρωπαϊκός Στόχος για τη Νεολαία #3) καθώς και μια Βιώσιμη Πράσινη Ευρώπη (Ευρωπαϊκός Στόχος για τη Νεολαία #10).

 O Διάλογος της ΕΕ για τη Νεολαία αποτελεί ένα μηχανισμό διαλόγου ανάμεσα στους νέους/ες και τους φορείς λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής, ο οποίος διασφαλίζει ότι οι απόψεις και οι ανάγκες των νέων και των οργανώσεων νεολαίας λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των πολιτικών της ΕΕ για τη νεολαία.