Διαγωνισμός Μετάφρασης Νέων Μεταφραστών 2011 με θέμα τον Εθελοντισμό

# 07/07/2011
Διαγωνισμός Μετάφρασης Νέων Μεταφραστών 2011 με θέμα τον Εθελοντισμό

Juvenes Translatores 2011

Στο πλαίσιο του συνεχώς αυξανόμενου ενδιαφέροντος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διοργανώσει για πέμπτη φορά τον διαγωνισμό μετάφρασης Juvenes Translatores το 2011. Στον διαγωνισμό θα συμμετάσχουν δεκαεπτάχρονοι μαθητές σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα μεταφράσουν ένα κείμενο μίας σελίδας από μία από τις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μία άλλη επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Το 2011, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού, το θέμα των κειμένων θα είναι "ο εθελοντισμός".
Οι μαθητές που θα έχουν γράψει την καλύτερη μετάφραση από κάθε χώρα της ΕΕ θα προσκληθούν στις Βρυξέλλες για να παραλάβουν τα βραβεία τους, να συναντήσουν την Ευρωπαία Επίτροπο για την Πολυγλωσσία και να δουν από κοντά πώς εργάζονται οι επαγγελματίες μεταφραστές της ΕΕ.
Τούτο θα είναι επίσης μια ευκαιρία για να γνωρίσουν τους ταλαντούχους μαθητές που διακρίθηκαν από όλες τις άλλες χώρες.
Τα σχολεία μπορούν να εγγραφούν στον διαγωνισμό μόνο από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 20 Οκτωβρίου – http://ec.europa.eu/translatores/

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού – 24 Νοεμβρίου 2011
Επικοινωνία – DGT-TRANSLATORES@ec.europa.eu
Βρείτε μας στο Facebook και στο Twitter